tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

AIDA Markkinointi Oy
c/o Saruman Oy
Kirkkokatu 8 as 9 90100 Oulu
Y-tunnus: 3088954-1

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jenni Sipola
044 0382721
jenni@aidamarkkinointi.fi

REKISTERIN NIMI

AIDA Markkinointi Oy:n asiakasrekisteri.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Yhteydenpito AIDA Markkinointi Oy:n verkkosivujen kautta tulleisiin yhteydenottopyyntöihin. Rekisteriä voidaan käyttää myös markkinoinnin suunnitteluun, markkinointiin, asiakaspalautteen keräämiseen, arvontoihin ja markkinointitutkimuksiin sekä –kilpailuihin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidyn tiedot, kuten:
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi niitä voidaan kerätä AIDA Markkinointi Oy:n tietojärjestelmistä, sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurein, salasanoin tai muin teknisin keinoin. Rekisteröityjen tietoja sisältävät tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomat eivät pääse niihin käsiksi.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Yksittäiseen tarkoitukseen, kuten palautteenantoon, liittyvät henkilötiedot säilytetään 90 päivän ajan. Asiakkuuteen tai muuhun jatkuvaan käyttötarkoitukseen liittyvät henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin palvelu on aktiivinen.

HENKILÖTIETOJEN TARKASTUSOIKEUS, KORJAUSOIKEUS, POISTAMINEN REKISTERISTÄ JA MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, korjauttaa tai pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot henkilörekisteristä. Pyynnöt tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

EVÄSTEET

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa kävijän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun kävijän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeet eivät vahingoita kävijän laitetta tai tiedostoja. Eväste voidaan tallentaa kävijän laitteelle pysyvästi tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen.
Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:
kävijän IP-osoite
kellonaika
selaintyyppi
käyttöjärjestelmä
näytön resoluutio
mitä kautta kävijä on tullut sivustolle (hakukone, suora linkki jne.)
aiemmat käynnit sivustolla
käytetyt sivut

SIVUSTON OMAT EVÄSTEET

Sivuston omiin evästeisiin voidaan tallentaa sivuston käyttöön tarkoitettuja kävijäkohtaisia tietoja ja asetuksia, kuten esimerkiksi käyttäjänimi, palvelun sisäänkirjautumistiedot, kieli- tai aluevalinta. Tietoja käytetään sivuston toimintojen toteuttamiseen, mukauttamiseen ja käyttäjän tekemien valintojen muistamiseen. Nämä evästeet saattavat olla sivuston toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Evästeisiin ei tallenneta tietoa, jota käytettäisiin markkinointiin tai kävijöiden seurantaan muissa palveluissa tai muilla sivustoilla.

KOLMANNEN OSAPUOLEN EVÄSTEET

Keräämme kolmansien osapuolien tarjoamien palvelujen avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Kävijäseurannan ja analytiikan toteuttamiseksi palvelut voivat tallentaa omia evästeitään, sekä hyödyntää ja yhdistää tietoja, joita palvelu on kerännyt samasta kävijästä eri sivustoilla.
Varmistamme että EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella käyttämämme pilvi- tai muut verkkopalvelut toimivat henkilötietolain mukaisesti.
Lisätietoja kunkin palveluntarjoajan toiminnasta, kerättävistä tiedoista, evästeiden käytöstä ja tietosuojakäytännöistä voit lukea kyseisen palveluntarjoajan omalta sivustolta.

SIVUSTOLLA KÄYTETTÄVÄT PALVELUT

Käytämme sivustolla myös ulkopuolisia palveluita esimerkiksi markkinoinnin seuraamiseen ja palvellaksemme asiakkaitamme entistäkin paremmin. Alla on lyhyet kuvaukset käyttämistämme ulkopuolisista palveluista. Suosittelemme, että tutustutte lisäksi palveluiden omiin tietosuojakäytäntöihin.

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics on Googlen seurantatyökalu, joka kertoo muun muassa kuinka paljon sivustolla on vieraita tiettyinä aikoina ja mitä kautta kävijät tulevat sivustolle. Käytämme Analyticsiä markkinoinnin ja kohderyhmien käyttäytymisen seuraamiseen.
Lisätietoja: Googlen tietosuojakäytännöt ja Google Analyticsin tietosuoja- ja turvallisuusperiaatteet.

EVÄSTEIDEN HALLINTA

Voit poistaa olemassa olevat evästeet, sekä estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Evästeiden poistaminen käytöstä voi kuitenkin olla esteenä sivuston asianmukaiselle toimimiselle.
Voit hallita Your Online Choices -palvelun avulla, miten tietojasi kerätään ja käytetään monessa eri palvelussa.