Peliohjesääntö

PELIOHJESÄÄNTÖ 2022

Peliohjesäännön hyväksyy Oulun Golf Oy:n yhtiökokous syyskokouksessaan.

PELAAMINEN SANKIVAARASSA

Pelaajalla tulee olla voimassa oleva pelioikeus tai kertapelioikeus Oulun Golfin kentille.

OSAKKEISIIN LIITTYVÄ PELIOIKEUS**

Jokainen Oulun Golfin B- ja C-osake tuottaa yhden pelioikeuden:

 • B-osakkeen voi joko nimetä itselleen pelioikeudeksi tai vuokrata toiselle henkilölle.
 • C-osakkeen pelioikeus on lähtökohtaisesti 40 pelilippua. Pelilippu oikeuttaa 18 reiän pelaamiseen (1 x 18 reikää/ 2 x 9 reikää) ja liput ovat vapaasti käytettävissä riippumatta pelaajan seurasta.
 • C-osakkeen omistaja voi pelilippujen sijaan vaihtaa liput kausipelioikeudeksi.
 • **Pelioikeudet ovat kausikohtaisia yhdelle nimetylle henkilölle. Niitä ei voi nimeämisen jälkeen enää nimetä uudelleen tai vuokrata eteenpäin kauden aikana (pl. osakkeen omistajanvaihdos).

Pelioikeus on voimassa vasta, kun kaikki osakkeen vuotuiset maksut on maksettu kokonaisuudessaan, ja kun pelioikeudesta on tehty nimeämisilmoitus kyseessä olevaa pelikautta kohden.

OSAKKAAT
 • Kaikki Oulun Golf Oy:n osakkeenomistajat ovat osakkaita.
 • Osakkaaksi rinnastetaan perheenjäsenensä* osakkeella pelaava henkilö
 • Osakkaaksi rinnastetaan myös yrityksen/juridisen henkilön osakkeella pelaava nimetty pelioikeuden haltija, joka on työ- tai omistussuhteessa ko. osakkeen omistavaan yritykseen/juridiseen henkilöön.

*Perheenjäseneksi luetaan avio- ja avopuoliso sekä sukulaiset suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa.

NIMETTY PELIOIKEUS

Pelioikeus oikeuttaa osakkaan pelaamisen yhtiön omistamilla/hallinnoimilla kentillä (Sanki, Vaara ja Par 3) tässä peliohjesäännössä mainituin ehdoin.

VUOKRATTU PELIOIKEUS

Jos osakkeenomistaja ei käytä pelioikeuttaan, hän voi kausiluontoisesti luovuttaa pelioikeutensa toiselle henkilölle tässä peliohjesäännössä mainituin ehdoin.
Pelioikeuden haltijalla, joka ei ole yhtiön osakas, on erilaiset oikeudet kuin osakkaalla.

Vuokrattu pelioikeus oikeuttaa pelaamaan Vaara- ja Sanki-kentillä. Osakkeenomistajalle jää pelioikeus Par 3 -kentälle, vaikka hän vuokraisi osakkeensa pelioikeuden. Osakas ei voi luovuttaa Par 3 -kentän pelioikeutta eteenpäin.

Oulun Golf Oy myy pelioikeuksia (mm. kausipelioikeus, sarjakortit, junioreiden kausipelioikeus ja aloituspakettiin liittyvä kausipelioikeus) yhtiökokouksen vuosittain vahvistamaan hintaan. Yhtiön hallitus seuraa pelikausittain Oulun Golf Oy:n myymien kausipelioikeuksien määrää ja voi tarvittaessa rajoittaa myyntiä kentän käyttökapasiteetin niin vaatiessa.

PELILIPUT

Pelilippu oikeuttaa 18 reiän pelaamiseen (1 x 18 reikää/ 2 x 9 reikää).
Pelilipun käyttäjältä edellytetään jonkin golfseuran jäsenyyttä.
Peliliput ovat voimassa yhden kauden.

VARAUSOIKEUDET

 • Kaikilla Oulun Golfkerhon jäsenillä on käytössään tunnukset ajanvarausjärjestelmään. Tunnukset ovat henkilökohtaiset eikä niitä tule luovuttaa ulkopuolisille.
 • Osakas voi varata osakkaille lähtöaikoja samaan lähtöön 7 vuorokautta ennen lähtöaikaa.
 • Osakas voi varata ei-osakkaille lähtöaikoja samaan lähtöön 6 vuorokautta ennen lähtöaikaa.
 • Osakkaalla voi olla voimassa olevia varauksia 90 reiälle eli esimerkiksi 5 x 18 reikää.
 • Muut pelioikeuden haltijat voivat varata lähtöaikoja 6 vuorokautta ennen lähtöaikaa.
 • Muilla pelioikeuden haltijoilla voi olla voimassaolevia varauksia 54 reiälle eli esimerkiksi 3 x 18 reikää.
 • Lähtöaikojen varaus klo 21.00 alkaen.

Mahdolliset väärinkäytökset ajanvarauksiin liittyen (esim. lähdön täyttäminen pelaajilla, jotka eivät ole tulossa pelaamaan) voivat vaikuttaa pelaajan varausmahdollisuuksiin. Tällaiset asiat käsittelee kurinpitotoimikunta.

Pelaajat voivat tehdä varauksia normaalin varauskäytännön ulkopuolelle maksamalla etukäteen lähtökohtaisen ennakkovarausmaksun. Tätä varausmaksua ei palauteta, jos lähtö peruuntuu kenttäyhtiöstä riippumattomista syistä.

OSAKKAAN EXTRA-VARAUS ETU

Osakkaalla on pelikauden aikana oikeus tehdä yksi kertaluontoinen varaus enintään kuukauden päähän varauspäivästä. 1 varaus on maksimissaan 4 pelaajaa. Varauksesta ei veloiteta ennakkovarausmaksua. Caddiemaster voi tarvittaessa siirtää varauksen toiselle kentälle, jos kyseinen aika ei ole kentänhoidon/kilpailun/tapahtuman johdosta mahdollinen. Tästä ilmoitetaan varaajalle.

VIERAIDEN VARMAT

Vieraspelaajille varataan kentiltä tietty määrä lähtöjä. Lähtöihin voi varata vieraspeliaikoja edellisen vuorokauden klo 21.00 asti, jonka jälkeen lähdöt vapautuvat kaikkien pelaajien varattaviksi.

Vieraiden varmat Green fee -maksuun ei sovelleta mitään alennuksia.

TASOITUSRAJAT (Sanki / Vaara)

Vieraspelaajien tasoitusraja on 36, mutta osakkaan vieraana tasoitusraja on 54.

Kaikkia varauksia sitoo ryhmäkohtaiset HCP-rajoitukset eli

 • 4 hengen ryhmän yhteenlaskettu HCP maksimissaan 108
 • 3 hengen ryhmän yhteenlaskettu HCP maksimissaan 120

Lähtöryhmien kokoa tai kokonaistasoitusta voidaan rajoittaa tilanteen mukaan.

’KAIKILLE AVOIN’ Par 3 -kenttä

 • Kentälle tulee tehdä pelivaraus.
 • Pelivaraukset tehdään joko caddiemasterilta tai ajanvarausjärjestelmässä.
 • Ilmoittaudu caddiemasterille tai vahvista pelivaraus ajanvarausjärjestelmässä ennakkoon.
 • Kentällä ei ole tasoitus- tai jäsenyysvaatimuksia.
 • Kentällä tulee toimia kentän sääntöjen mukaan.

HINNASTO

Oulun Golf Oy:n B- ja C-osakkeiden hoitovastike vuonna 2022 on 750 euroa. Oulun Golf Oy:n B- ja C-osakkeiden rahoitusvastikkeen määrä vuonna 2022 on 30 euroa lisättynä korkokuluilla niiden osakkeiden osalta, joilla rahoitusvastiketta on vielä jäljellä.

Hinnasto kokonaisuudessaan on nähtävillä täällä.

PELAAMISEEN LIITTYVÄT YLEISET SÄÄNNÖT JA EHDOT

GOLF-AUTOJEN KÄYTTÖ
 • Golf-autojen käyttö on mahdollista kentän kunnon salliessa ja auton käytöstä laadittuja ohjeita noudattaen. Kuljettajan on oltava vähintään mopokortin omaava tai 18-vuotias. Autossa saa kuljettajan lisäksi olla toinen kanssamatkustaja.
 • Kanssamatkustaja, joka on täyttänyt 15 vuotta, saa kuljettajan valvonnassa ajaa golfautoa.
 • Golf-auton käyttöä säätelevät yleiset tieliikennelain säännöt mm. alkoholin suhteen. Golfauton väärinkäytöstä aiheutuvat kulut ja mahdolliset vahingonkorvaukset yhtiö perii kuljettajalta.
 • Golfauto tulee palauttamisen yhteydessä puhdistaa lähtöä vastaavaan kuntoon. Likaisen auton palauttamisesta peritään puhdistuspalvelumaksu 20 euroa.
GOLF-AUTOJEN HINNASTO
 • Osakkaat: 18r. 25 €, 9r. 12,5 €
 • Muut pelaajat: 18r. 32 €, 9r. 16 €
PELIAJAN PERUUTTAMINEN

Peliaika pitää peruuttaa viimeistään 2 tuntia ennen lähtöaikaa.

Caddiemaster/ toimisto valvoo varattujen peliaikojen noudattamista. Toimistolla on valtuudet periä 35 euron maksu pelaajalta, joka ei ole perunut varattua aikaa viimeistään 2 tuntia ennen lähtöä. Maksu voidaan periä myös siinä tapauksessa, että ryhmä peruuttaa osan pelaajista caddiemasterille ilmoittautumisen yhteydessä.

PELAAMINEN ILMAN PELIOIKEUTTA/PELIMAKSUA

Pelaaminen ilman pelioikeutta/pelimaksua on kielletty. Vaara- tai Sanki-kentällä luvattomasta pelaamisesta peritään 120 euron maksu.

Asian käsittelee kurinpitotoimikunta.

Myöskin mobiilimaksaminen on mahdollista toimistoaikojen ulkopuolella. Ohjeet maksamiseen löytyvät seuran nettisivuilta.

VAKUUTUSTURVA KENTÄLLÄ
 • Sanki- ja Vaara-kentillä pelaavilla on oltava voimassa jonkin golf-seuran jäsenyys. Suomen Golfliiton alaisten jäsenseurojen jäsenet ovat vakuutettuja vastuu- ja tapaturmavakuutuksella.
 • Par 3 -kentällä jäsenyyttä ei vaadita, mutta pelaajat ovat Oulun Golf Oy:n puolesta vakuutettuja, kun ovat ilmoittautuneet pelaamaan ja maksut on suoritettu.
 • Vakuutussäännöt ja ohjeet vahingon sattuessa löytyvät seuran nettisivuilta.
KENTÄNHOITOHENKILÖSTÖ

Kentänhoitohenkilöstöllä on kentällä ehdoton etuoikeus pelaajiin nähden ja heiltä on aina odotettava lyöntilupa vaaratilanteiden välttämiseksi. Kentänhoitohenkilökuntaan kohdistuneet vaaratilanteet käydään aina läpi kurinpitotoimikunnassa.

READY GOLF JA FORE-HUUTO

Pelaajan on kiinnitettävä erityistä huomiota pelinopeuteen. Kenttien väylät kierretään numerojärjestyksessä.

Takaa tulevalle ryhmälle annetaan tarvittaessa ohituslupa. Takana tuleva ryhmä ei saa ohittaa ilman sille annettua ohituslupaa. Ohittaminen kannattaa tehdä aina harkiten, jotta siitä olisi hyötyä pelin sujuvuudelle.

Jos lyöty pallo suuntautuu väärälle väylälle tai pallon nähdään voivan aiheuttaa vaaraa muille pelaajille tai ulkopuolisille, huudetaan kaikissa tapauksissa kovalla äänellä ’fore’.

Odota aina, että edellä olevan ryhmän pelaajat ovat varmasti riittävän kaukana ennen kuin lyöt palloasi.

PELAAMINEN UKONILMALLA
 • Pelaaminen ukonilmalla on kielletty.
 • Mikäli olet jo kentällä ja ukkonen lähestyy, lopeta pelaaminen ja siirry klubirakennukselle. Älä käytä edes sateenvarjoa äläkä koske metalliseen kärryn kahvaan, vaan jätä varusteet kentälle ja lähde suojaan.
 • Kentällä oleva pelaaja tekee viimekädessä itse ratkaisun pelin keskeyttämisestä. Älä jää odottamaan mahdollisia hälytyksiä, vaan siirry suojaan.
 • Henkilökunnalla ja muilla vastuuhenkilöillä on oikeus kieltää pelaaminen kentällä ja sulkea kenttien aloitustiit, kunnes vaara on ohitse. Varatut peliajat peruutetaan.
 • Mene kyykkyyn, jos olet aukealla paikalla. Se on ainoa tapa suojautua keskellä golfkenttää, jos ukkonen on suoraan päällä.
 • Vältä korkeita paikkoja, sillä salama iskeytyy helposti sellaiseen.
 • Vältä myös liikkumista vesirajalla, sillä vesi johtaa sähköä hyvin.
 • Pelattaessa järjestettyä kilpailua pelin mahdollisesta keskeyttämisestä vastaa kilpailunjohtaja. Pelin keskeyttämisestä tiedotetaan sumutorvella. Pelaajan on tällöin merkattava pallon paikka ja siirryttävä klubirakennukselle. Pelaajalla on oikeus kilpailussa keskeyttää kilpailu, mikäli hän katsoo ukkostilanteen vaaraksi itselle tai muille.
 • Kilpailunjohtaja tai henkilökunta eivät aina ei ole tietoisia kentän toisella laidalla mahdollisesti vallitsevista sääolosuhteista. Sumutorvikaan ei välttämättä kuulu kentän jokaiseen laitaan.
 • Henkilövahingon sattuessa soita tarvittaessa yleiseen hätänumeroon 112 sekä caddiemasterille 0300 870 670. Caddiemaster opastaa pelastusauton paikalle. Mikäli henkilö on eloton, aloita paineluelvytys. Jatka painelua niin pitkään, että pelastushenkilöstö on paikalla. Defibrillaattori löytyy klubirakennuksesta.
VÄYLÄKELLOT
 • Vaara 16. kello löytyy väylän oikealta puolelta, jota on soitettava kuuluvasti ohitettaessa. Kellonsoitolla annetaan takana tulevalle ryhmälle lupa lyödä tiipaikalta.
 • Vaara 18. kello on viheriön vieressä oikealla puolella. Soita kelloa kuuluvasti poistuessasi viheriöltä. Edellinen ryhmä ei saa lyödä palloa viheriölle, ellei kelloa ole soitettu. Jos epäilet viheriöllä olevan pelaajia, älä lyö, vaan tarkista asia vaaratilanteiden välttämiseksi.
JÄTEHUOLTO / ROSKAAMINEN
 • Kentän roskaaminen on ehdottomasti kielletty. Kentän tahallisesta roskaamisesta seuraa pelirangaistus.
 • Tupakan natsojen tai nuuskapussien jättäminen kentälle on ehdottomasti kielletty.
 • Jätteet, roskat ja tyhjät pullot sekä purkit lajitellaan keräysastioihin tiiauspaikoilla.
 • Jos olet ilmoittanut tuovasi koiran kentälle, huolehdi jätöksistä asianmukaisesti.
 • Pidetään kenttä siistinä – viihtyvyys on yhteinen asia.
VASTUULLINEN TOIMINTA KENTÄLLÄ
 • Bunkkereissa jäljet on haravoitava ja harava asetettava kokonaan takaisin bunkkeriin.
 • Pallon alastulojäljet viheriöillä on ehdottomasti korjattava greenihaarukalla.
 • Valvovalla henkilökunnalla on oikeus keskeyttää pelaajan pelaaminen ja poistaa pelaaja kentältä, jos pelaajalta puuttuu greenihaarukka tai pelaaja ei käytä greenihaarukkaansa.
 • Väylällä lyöntien johdosta irronneet turpeet on asetettava paikoilleen tai paikattava hiekalla (hiekkapussit ja -laatikot löytyvät seuraavilta tiipaikoilta, Vaara 1 ja 10, Sanki 1 ja 10).
 • Tiialueilla lyöntijälki täytetään  hiekkaseoksella.
 • Pakkasella tai kentän ollessa jäässä, pelaaminen on ehdottomasti kielletty.
 • Poikkeustilanteista ilmoitetaan erikseen tiedottamalla ja kentällä rajaamalla korjausalueet pois pelistä. Paikallissäännöissä on tarkempia yksittäisiä määräyksiä pelaamisesta kentän eri paikoissa.
PELIOHJESÄÄNNÖN NOUDATTAMISEN VALVONTA

Kenttäkohtaisen peliohjesäännön noudattamista valvovat caddiemasterit, kapteenit, kenttämestarit ja yhtiön asettamat valvojat. Heillä on oikeus keskeyttää pelaaminen ja poistaa pelaaja kentältä, mikäli heidän ohjeitaan tai peliohjesääntöä rikotaan. Rikkomuksista tehdään aina ilmoitus pelaajan kotiseuraan.

Mikäli pelaaja poistetaan kentältä ja/tai hänelle langetetaan pelikielto rikkeen vuoksi, ei hänelle palauteta vastiketta tai muita pelaamiseen liittyviä maksuja.

Tarvittaessa rikkomusten käsittelystä valvojien lisäksi vastaavat asiasta riippuen joko ry:n kapteenit tai yhdistyksen toiminnanjohtaja/puheenjohtaja. Mikäli pelaaja ei ole tyytyväinen heidän päätöksiinsä, hän voi valittaa asiasta kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle.

Kurinpitotoimikuntaan kuuluvat seuran toiminnanjohtaja, puheenjohtaja sekä kapteenit.

Järjestyksen ylläpitämiseksi kentällä suoritetaan videovalvontaa.

Yhteistyössä

 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä

Tilaa uutiskirje

SANKIVAARA
Avaa web-kamera
Range
Suljettu
Par 3 -kenttä
Suljettu
Puttiviheriöt
Suljettu
Sanki
Suljettu
Vaara
Suljettu
Viheriö
- mm
Väylä
- mm
Toimisto
Suljettu
Ravintola
Suljettu
Väyläkioski
Suljettu
Golf Shop
Oulun Golfhallilla

044 974 4579