CASE: Panda tekee hyvää

Makea tapa kerätä rahaa

Jokainen lasten liikuntaharrastusten parissa toimiva, koululuokkien luokkaretkiä suunnitteleva ja yhdistystoiminnassa mukana oleva on törmännyt edellytykseen varainhankinnasta. Pandan makeistehdas on luonut oman avaimensa varainhankintaan, Panda tekee hyvää-kampanjalla. Kampanjan avulla erilaiset ryhmät voivat kerätä tarvittavia varoja myymällä Pandan herkullisia makeisia. Kampanjaan osallistuvilla on mahdollisuus kerätä varoja helposti ja varsin maukkaalla tavalla.

Tehtävä

Panda tekee hyvää -projekti sai alkunsa varainkeruukampanjan tietoisuuden lisäämisestä. Itse kampanja on lanseerattu jo pari vuotta sitten, mutta sen toiminta on ollut pientä ja markkinointi tapahtunut konsernin muun markkinoinnin yhteydessä.

Halusimme yhdessä Pandan kanssa löytää oikeanlaiset keinot tuoda tämä makoisa varainkeruutapa oikean asiakasryhmän tietoisuuteen. Projektin tavoitteena oli tavoittaa uusia asiakkaita ja saada tällä tavalla myynti kasvamaan.

Panda tekee hyvää -projekti sai alkunsa varainkeruukampanjan tietoisuuden lisäämisestä. Itse kampanja on lanseerattu jo pari vuotta sitten, mutta sen toiminta on ollut pientä ja markkinointi tapahtunut konsernin muun markkinoinnin yhteydessä.

Halusimme yhdessä Pandan kanssa löytää oikeanlaiset keinot tuoda tämä makoisa varainkeruutapa oikean asiakasryhmän tietoisuuteen. Projektin tavoitteena oli tavoittaa uusia asiakkaita ja saada tällä tavalla myynti kasvamaan.

Prosessi

1. Kohderyhmien avaus

Ensimmäinen askeleemme oli selvittää, kuka on Panda tekee hyvää -kampanjan ostaja. Loimme ostajaprofiilin, jonka perusteella pystyimme targetoimaan markkinoinnin oikein. Ostopäätöksentekijä voi olla eri henkilö kuin vaikuttaja, kuten tässä tapauksessa on. Lapsi vaikuttaa aikuiseen, mutta aikuinen tekee lopullisen ostopäätöksen.

Ostajapersoonan avattuamme pohdimme miten ostajan ostopolku etenee, mitä vaiheita siinä on ja mitä asioita ostaja miettii ostoprosessin eri vaiheissa. Eli kuinka ostoprosessi etenee ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Tämän analysoinnin myötä, aloimme suunnitella vaikuttavia tekijöitä, Panda tekee hyvää -kampanjan markkinoinnissa.

2. Targetointi

Päätimme kohdentaa markkinoinnin tässä projektin ensimmäisessä vaiheessa urheiluseuroille. Liika targetointi voi aiheuttaa kritiikkiä, mutta tiedostimme jo tässä vaiheessa, että kohdentamalla markkinoinnin urheiluseuroille, tavoitamme myös muiden segmenttien vaikuttajia.

Lähdimme tavoittamaan urheiluseuroja suoralla sähköpostimarkkinoinnilla sekä uutiskirjeellä, joka toimitettiin valittujen lajien kattojärjestöjen kautta suoraan seurojen edustajille. Toisena markkinointikanavana käytettiin Google Adwords-hakusanamainontaa, joka kohdennettiin valtakunnallisesti.

Markkinoinnin sisällöllä pyrittiin vaikuttamaan ostajaan varainkeruukampanjan helppoudella sekä erilaisuudella. Panda tekee hyvää -kampanja toimii erilaisella konseptilla verrattuna kilpaileviin varainkeruukampanjoihin. Markkinointisisällöllä puhuteltiin sekä vaikuttavaa lasta että lopullista ostopäätöksentekijää eli aikuista.

Paikalliseksi markkinointikanavaksi valittiin tapahtumamarkkinointi, jossa suuntauduttiin yhden lajin eli jalkapallon harrastajiin ja joukkueisiin. Suunnittelimme ja toteutimme kahden päivän promootiotapahtuman OLS Oulu Cupin yhteydessä Oulussa syyskuussa 2018.

3. KÄYTÄNTÖ

Tapahtumamarkkinoinnin promootiotapahtuma järjestettiin 1500 pelaajan osallistumassa turnauksessa, jossa kahden päivän aikana promootiohenkilöstö esitteli kampanjaa osallistuvien joukkueiden johdolle sekä vanhemmille.

Tapahtuman pääpisteenä toimi suunnittelemamme promootio-osasto. Tapahtuman houkuttimena käytettiin Panda- ja Juustonaksu -maskotteja sekä jalkapallon laukaisu- kilpailua. Näillä keinoin tavoitimme turnaukseen osallistuvat vaikuttajat. Lisäksi osastolla järjestettiin arvonta, jonka avulla pystyimme luomaan Pandalle omaa asiakasrekisteriä jatkoa varten.

Tulokset

Tapahtumamarkkinoinnin jälkeen Panda tekee hyvää -kampanjan myynnissä on ollut selkeä piikki. Paikallisesti vaikuttavana tekijänä voimme pitää tapahtumamarkkinoinnin vaikutusta, jolla saavutettiin useamman asiakassegmentin vaikuttajia. Valtakunnalliseen kasvuun ovat vaikuttaneet eniten Google-markkinointi sekä suoramarkkinointi. Tämän kasvun myötä pääsemme jatkamaan projektia valtakunnallisesti suuremmaksi ja kasvattamaan Panda tekee hyvää -kampanjan tietoisuutta ja asiakaskuntaa.

Close Menu